Petrofysisch beslissingssysteem

Big4Data bouwt toepassingen voor het MKB maar ook voor grote multinationals. Voor Shell bijvoorbeeld heeft Big4Data een Decision Support Systeem (DSS) gebouwd dat petrofysici ondersteunt in het beoordelen en interpreteren van metingen in olie- en gasvelden. De metingen, uitgevoerd door een externe partij, bevatten een grote onzekerheidsfactor en zijn erg kostbaar. Deze metingen zijn gebaseerd op natuurkundige principes en geven een indicatie, maar geen uitsluitsel over de aanwezigheid van olie of gas in de grond. Big4Data ontwikkelde een model waarmee met een grote mate van zekerheid uitspraken gedaan kunnen worden over de aanwezigheid van olie en gas. In het model worden de uitkomsten van de verschillende metingen met elkaar gecombineerd. Daarnaast geeft het model advies voor vervolgmetingen: wanneer meting A waarde X oplevert, adviseert het model om meting B of C uit te voeren om tot een zo groot mogelijke mate van zekerheid te komen. Het door Big4Data gebouwde systeem geeft nauwkeurigere voorspellingen over de aanwezigheid en hoeveelheid olie en gas en verkleint zo het aantal benodigde metingen. Met als resultaat: een kostenbesparing voor Shell.

In samenwerking met Shell hebben wij een wetenschappelijk artikel gepubliceerd over de totstandkoming van het model.

Burgers W.G., Wiegerinck W.A.J.J., Kappen H.J., Spalburg M. A bayesian petrophysical decision support system for estimation of reservoir compositions. Expert Systems With Applications, vol. 37, no. 12, pp. 7526-7532, 2010

Deze cases kunnen u ook interesseren

Digitale sommelier

Dat de mogelijkheden van Big Data en Machine Learning oneindig zijn la..

Bonaparte

In opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is Bonaparte..

Vruchtbaarheidstest melkkoeien

Wanneer het aankomt op kunstmatige inseminatie bij melkkoeien, is timi..

Just Enough Delivery

De Telegraaf verkoopt dagelijks duizenden losse kranten via verschille..