Haal meer uit uw data

Kostenbesparing en omzetgroei door onze kennis

Haal meer uit uw data

Kostenbesparing en omzetgroei door onze kennis

Technieken

Werkwijze

Cases

Contact

Technieken

Werkwijze

Cases

Contact

Big4Data: van Big Data naar Big Difference

Beschikt uw organisatie over data maar heeft u niet direct voor ogen hoe u deze maximaal kunt benutten? Big4Data biedt u de helpende hand en creëert op basis van uw data met behulp van Machine Learning een redenerend en lerend model. Onze modellen gaan verder dan standaard data-analyse en worden afgestemd op uw specifieke data, wensen en behoeften. Een op maat gemaakt model produceert op basis van data voorspellende waarde waarmee een besparing kan worden gerealiseerd, inzicht kan worden verkregen in bijvoorbeeld klantgedrag, of een basis kan worden gevormd voor een innovatieve applicatie. Zo heeft Big4Data op basis van Machine Learning een model ontwikkeld dat het juiste wijnadvies geeft bij een gerecht. Daarnaast zijn er ondenkbaar veel andere mogelijkheden en toepassingen. Benieuwd naar de mogelijkheden met uw data? Neem dan snel contact met ons op!

Wat is Big Data?

De definitie van Big Data is niet altijd duidelijk. Big4Data werkt met data die bestaat uit getallen, expertkennis of een combinatie van beide. Van belang is dat er een grote hoeveelheid data aanwezig is die geschikt is, of geschikt gemaakt kan worden, voor statistische analyses.

Wat maakt onze modellen zo bijzonder?

Big4Data is al meer dan 15 jaar expert op het gebied van redenerende en lerende modellen. De wiskundige modellen van Big4Data worden, op basis van Machine Learning technieken, voor u op maat gemaakt. Hierdoor kunnen de modellen nauwkeuriger voorspellen dan standaard data-analyse modellen. Standaard modellen zijn niet op uw situatie afgestemd en houden geen rekening met specifieke factoren die de uitkomsten kunnen beïnvloeden.

Ook u bent de doelgroep van Big4Data

Beschikt uw bedrijf over data in de vorm van duizenden records, domeinkennis of een combinatie van beide? Dan maakt u deel uit van de doelgroep van Big4Data. De diensten van Big4Data zijn niet aan bepaalde industrieën gebonden; we hebben toepassingen gebouwd variërend van wijn-spijs advies tot DNA-identificatiesoftware. Bent u benieuwd wat wij met uw data kunnen? Neem dan contact met ons op!

Onze cases

Digitale sommelier

Dat de mogelijkheden van Big Data en Machine Learning oneindig zijn la..

Bonaparte

In opdracht van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is Bonaparte..

Vruchtbaarheidstest melkkoeien

Wanneer het aankomt op kunstmatige inseminatie bij melkkoeien, is timi..

Petrofysisch beslissingssysteem

Big4Data bouwt toepassingen voor het MKB maar ook voor grote multin..

Nieuw

KARMAN LINE

Het EFRO project “Karman LIne” De ontwikkeling van een set van zes brain games voor mensen met hersenletsel. Door middel van deze games leren patiënten strategieën om in het dagelijks leven beter te kunnen functioneren met de gevolgen van hun hersenletsel. Wetenschappelijk gefundeerde behandelingen worden vertaald in games. Hiermee kunnen mensen met hersenletsel hun cognitieve functies, zoals geheugen, concentratie en planningsvaardigheden, trainen. Naast het trainen van deze functies, leren patiënten door deze games hoe ze hun zwakkere cognitieve functies kunnen omzeilen en hun probleemoplossend vermogen kunnen verbeteren. De Karman Line (de set van zes brain games) is onderscheidend omdat ze zich niet, zoals veel bestaande brain games, alleen richt op verbetering van specifieke cognitieve functies, maar op de verbetering van het functioneren in het dagelijks leven. Deze digitalisering van de revalidatie maakt het mogelijk om meer mensen met cognitieve problemen te behandelen, daar waar tegenwoordig een tekort aan personeel en de hoge kosten de belangrijkste remmende factoren zijn.

R4Heal

Het EFRO project “R4Heal - Make Healing Sensible Again” heeft als doel het herstel en welbevinden van 60+ patiënten na een operatie te verbeteren met een interactief herstel bevorderend systeem (IHS). Hiermee kunnen de patiënten al in het ziekenhuis aan hun herstel werken op de vier belangrijkste domeinen: stress, slaap, pijn en mobiliteit. Voor de ziekenhuisopname wordt een profiel opgemaakt. Na de operatie ontvangt de patiënt op basis hiervan en door monitoring van zijn reacties via sensoren, realtime gepersonaliseerde adviezen. Hieraan worden hulpmiddelen gekoppeld zoals gevalideerde games, audiovisuals en geuren, waarmee de patiënt zelfstandig aan de slag kan. Een gepersonaliseerde patiëntenomgeving draagt integraal bij aan (het versnellen van) herstel en welbevinden van de patiënt met een focus op het minimaliseren van stress, optimale vermindering van pijn, goede nachtrust/slaap en mobiliteitsverbetering, ofwel de optimale healing environment.