Pilot studie

Na de intake volgt over het algemeen een pilotstudie. Het doel hiervan is inzicht te krijgen in de prestaties die van het model verwacht kunnen worden op basis van de aangeleverde data. Pilotstudies worden meestal uitgevoerd op een gelimiteerd gedeelte van de data en/of domein. Het eindproduct van een pilot bestaat meestal uit een rapportage waarin antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag.