Intake

In één of twee informele bijeenkomsten bespreken we het probleem en bekijken we uw data. Vervolgens stellen we de levensvatbaarheid van een oplossing vast met behulp van Machine learning technieken.